Oppisopimus

Työpaikka – oppilaitos – oppisopimustoimisto – opiskelija

Oppisopimus solmitaan työnantajan, oppilaitoksen ja oppisopimustoimiston välille. Tämän lisäksi työnantaja ja opiskelija tekevät keskenään määräaikaisen työsopimuksen, jonka pituus on yleensä 4 – 36 kuukautta. Oppisopimuksessa opiskelija on siis työsuhteessa yritykseen ja hänelle maksetaan normaalia, työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Kuitenkaan teoriaopintopäiviltä ei palkkaa yleensä makseta. Jos opiskelija ei saa palkka lähiopetuspäivien ajalta, hän on oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin.

Viikossa työtunteja pitää olla vähintään 25. Oppisopimusopiskelijalle kertyy lomapäiviä ja niitä kertyy myös lähiopetuspäiviltä. Opiskelijalle kuuluu maksaa myös sairasajan palkkaan ja hänellä on oikeus työterveyshuoltoon.

Työpaikalla pitää nimetä vastuullinen ohjaaja, joka vastaa oppisopimusopiskelijan ohjauksesta ja kouluttamisesta työtehtäviin.

Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta oppisopimuskoulutuksesta. Tämä edellyttää, että oppisopimuksesta aiheutuu työnantajalle kustannuksia ja että korvauksesta on sovittu.

Oppisopimusopiskelu

Oppisopimuskoulutus on päätoimista opiskelua. Tämä edellyttää opiskelijalta oma-aloitteellisuutta sekä itsenäistä otetta opiskeluun. Ennen oppisopimuksen aloittamista tehdään Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon myös aikaisempi koulutus ja osaaminen. HOKS tehdään yhdessä oppilaitoksen oppisopimuksista vastaavan henkilön kanssa. Opinnoista tehdään työpaikalla 80 – 90 % ja lähiopetuspäiviä on tutkinnosta riippuen pari kuukaudessa.

Oppisopimuskoulutus kestää keskimäärin 1 – 3 vuotta. Perustutkinnon opiskeleminen oppisopimuksella kestää noin 2 vuotta. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaminen oppisopimuksela kesää noin 1 – 1,5 vuotta.

Yrittäjän oppisopimus

Päätoiminen yrittäjä voi kehittää liiketoimintaosaamista ja omaa ammattitaitoa yrittäjän oppisopimuksella. Se voidaan solmia joko tutkinnon osan tai koko tutkinnon suorittamisen ajaksi.

Ota yhteyttä ja kysyy lisää oppisopimuksesta!

Oppisopimus ja Amisharjoittelu

Yritys, luo profiili Amisharjoitteluun ja ilmoita avoimista oppisopimuspaikoista!

Opiskelija, luo profiili Amisharjoitteluun ja hae avoimia oppisopimuspaikkoja. Amisharjoittelusta löytyy myös koulutussopimuspaikkoja ja työpaikkoja.

Lue lisää Amisharjoittelusta ja liity mukaan! Se on ilmaista!

oppisopimus